Contingut instància enviada a l’Ajuntament 20-4-16

EXPOSO :

Després de les reunions entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns del barri del Seminari Vell dels dies 14-01-2016 i 16-03-2016 i dels nostres correus electrònics dels dies 19-01-2016,24-02-2016,7-03-2016 i 22-03-2016, la majoria dels temes tractats estan pendents de resposta (i solució),

per aquest motiu

SOL·LICITO:

1-Enllumenat a la Plaça Gaudí inclòs en el projecte de reforma de la plaça de l’arquitecte Ferran Blancafort, que s’ha d’incorporar en el pla d’enllumenat que fa l’Ajuntament de Vic. Un cop redactat aquest pla ens hem de reunir per tal d’arribar un acord.

2- A partir del 4 abril 2016 patrulla petita de la guàrdia per tal de controlar el tema de la seguretat al barri; en aquests moments no s’ha notat la seva presència.

3- Call Moltó, enllumenat (escàs) que també s’inclourà una modificació en el pla d’enllumenat.

4- Call Moltó, la taca d’oli del terra que encara no s’ha eliminat.

5- Fires previstes a la Plaça Gaudí per dinamitzar el barri, quines??. L’Ajuntament ens dirà alguna cosa.. L’associació ja va enviar el projecte per incentivar tallers d’artistes, per tal que l’ajuntament el reactivi, junt amb l’associació, el pugui reactivar.

6- Quines activitats es faran a la Plaça Gaudí en relació a Vic Capital Cultura Catalana 2016 ??

7- Estadística de població del barri. Pendent rebre el llistat d’excel i el del cens.

8- Cablejat elèctric carrer Riera bastant desmanegat. Es podrà fer res amb Fecsa-Endesa des de l’Ajuntament ???

9-Substituir pilones de la Plaça Gaudí per jardineres ( en espera dels arbres).

10-Obertura Plaça M Àngels Anglada (horari a concretar) . Responsables d’obrir i tancar hauria de ser l’Ajuntament (com a la Bassa dels Hermanos), tot i que abans de l’obertura s’hauria d’arreglar l’esmentada plaça i posa-hi enllumenat.

Des de l’associació creiem que la plaça (quan quedi oberta al públic) l’ha de gaudir tothom , per aquest motiu no veiem convenient que la terrassa de l’ïtaca (tal com proposen ells) estigui al mig de la plaça, hauria d’estar al lateral on tenen la sortida del seu bar.

11- Pendent que l’Ajuntament ens informi de les proves amb mostassa pels pipins de gos.

12- La Plaça Gaudí s’està convertint en un aparcament públic, tal com varen poder veure amb les fotos enviades per whatsapp.

13- Que ens faci arribar amb més detall la decisió que es prengui sobre el punt 14 de l’ordre del dia : “Aprovar la proposta de resolució del contracte administratiu de concessió d’obra pública per incompliment imputable al concessionari (pisos d’estudiants al Seminari Vell).

14– Necessitem el detall de les partides (conceptes i imports específics al nostre barri) i del casc antic en general, d’on s’han invertit els 561.080,77 euros que Vic va rebre de finançament per la rehabilitació del centre històric, que va sortir publicat a El Punt Avui del dia 28-03-2016, i que el mateix diari diu que Vic va ser la població més beneficiada per la llei de barris.