Subvencions

Us oferim enllaços de possibles ajuts i subvencions

Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=86&idnct=337&x=Wi9xIU4m/zdbHwql7JhUOg

Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d’atur

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=24&idnct=322&x=l257OMrpf1QdT25MPAsJEQ

Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles (IBI)

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=75&idnct=325&x=tcZK9tiWYtQ+PnwZHXgrcQ

Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=74&idnct=323&x=ccHUZxaKBvpDVBC7CYxY7w

Sol·licitud de subvenció de l’impost de béns immobles per la conservació i millora de l’entorn urbà

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=79&idnct=328&x=WA8g2fmXJi6CnPvVTUH9Cg

Sol·licitud de subvenció de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la deixalleria (fixa i mòbil)

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=78&idnct=327&x=vOzfbeR+l6bf2clVqK3fpg

Sol·licitud de subvenció de les taxes per fer ús del transport urbà

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=76&idnct=324&x=4ACM/rFdLVLNwFBNnu+suQ

Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=45&idnct=330&x=GqQEsNJ1sDyXFZMG178PFQ

Servei d’ajuda a domicili (SAD)

http://www.vic.cat/viure-a-vic/benestar-i-familia/suport-a-la-infancia-i-families/servei-dajuda-a-domicili-sad