Arxiu mensual: febrer de 2019

Assemblea Ass. Seminari Vell a 31-1-19

A continuació us exposem la relació de temes tractats a la reunió de veïns amb el regidor Josep Ramón Soldevila celebrada el dia 31 de gener al local de la Unió Escursionista de Vic.

1- Les obres de remodelació de la plaça Gaudí s’haurien d’iniciar a partir del 27 de maig, passades les festes del barri i la celebració dels 25 anys dels Geganters del Carrer de la Riera. A petició del Geganters s’ha fet una nova proposta d’inici d’obres que permeti realizar les activitats de la festa major de Vic i per tant es comencin les obres a partir del 09 de Juliol

2- Suprimir l’illa de contenidors soterrats de la plaça Pompeu Fabra i fer una prova pilot sense substituir-la per enlloc més.

3- Programar una reunió amb tècnic del departament de Mobilitat per veure la possibilitat de posar zones DUMA al carrer Sant Antoni Maria Claret, o estudiar-ne altres possibilitats (zona taronja per la guarderia, zona verda, etc).

4- Programar una reunió amb tècnic del departament d’Urbanisme per tractar la il·luminació existent al barri, especialment, al carrer de la Riera i Call Moltó i carrer Sant Just.

5- Programar una reunió amb un tècnic d’urbanisme per parlar de la re urbanització del carrer St. Antoni Mª Claret (és l’únic carrer juntament amb el carrer Gibraltar que no s’ha reurbanitzat amb el Pla de Barris de tot el casc antic)

6- Instal·lació d’un rètol informatiu a l’entrada del parc Maria Àngels Anglada que informi de l’horari d’obertura de l’espai i que reforci la visibilitat de la prohibició d’accés de vehicles (a consensuar amb els veïns).

7- Repàs al paviment/empedrat malmès del carrer Sant Just entre la rambla Hospital i el call Nou. Repas paviment inici carrer call Moltó. També, la llosa situada davant dels contenidors de la plaça Pompeu Fabra.

8- Substituir els fanals tipus plat de la part inferior del Call Moltó per uns de similars als de la resta del casc antic.

Altres consultes:

9- Repassar els horaris de recollida de les deixalles, especialment, en relació a un camió de les escombraries que sobre les 2 de la nit recolliria a la plaça Pompeu Fabra.

10- Quins dies es fa la neteja del carrer de la Ramada.

11- Mirar de que s’avisi degudament als veïns dels talls al carrer Sant Miquel degut a les obres que s’estan fent a un edifici (a vegades es tallen algunes hores).

12- Neteja de baranes dels balcons i finestres de Casa Moreta.

Junt amb el regidor farem un seguiment als temes tractats i us anirem informant.

Salutacions.

Associació de veins del Seminari Vell